จอโน๊ตบุ๊ค 13.3\quot; / LED / 1366 x 768 / 40 Slot / SLIM For SONY / TYPE A / แถบ Lock ซ้าย-ขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 13.3\quot; / LED / 1366 x 768 / 40 Slot / SLIM For ACER / TYPE B / ปุ่ม Lock ซ้าย-ขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 13.3\quot; / LED / 1366 x 768 / 40Slot / ล่างขวา gt; CQ35 Series
จอโน๊ตบุ๊ค 13.3\quot; / LED / 1366 x 768 / 40Slot / ล่างซ้าย
จอโน๊ตบุ๊ค 13.3quot; / LED / 1280 x 800 / 3X Slot สีเงิน / SLIM / ล่างขวา for MAC
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0\quot; / LED / 40 Slot / 1366 x 768 / ล่างซ้าย / For e-Machine ประกัน 6 เดือน
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0\quot; / LED / 40 Slot / 1366 x 768 / ล่างซ้าย / For e-Machine ประกัน 1 ปี
จอโน๊ตบุ๊ค 13.4 / LED / 1366 x 768 / 40 Slot / SLIM
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0\quot; / LED / 40 Slot / 1366 x 768 / ล่างขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0 / LED / 40 Slot / 1366 x 768 / SLIM / ล่างซ้าย / For SUMSUNG / TYPE 02
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0\quot; / LED / 40 Slot / 1366 x 768 / SLIM For SONY / ปุ่ม Lock บน-ล่าง / TYPE C
จอโน๊ตบุ๊ค 14.1 / LED / 30 SLOT SMALL / 1280 X 800
จอโน๊ตบุ๊ค 14.1 / LED / 40 SLOT NEW / 1280 X 800 / NEW MODEL
จอโน๊ตบุ๊ค 14.1 / LED / 50 SLOT / 1400 X 1900 / NEW MODEL
จอโน๊ตบุ๊ค 14.1 / LCD / Special Connector มีปุ่มขาว
จอโน๊ตบุ๊ค 14.1 / LED / Cable Connector
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4\quot; / LED / 40 Slot / 1280 x 800 / ล่างซ้าย
จอโน๊ตบุ๊ค 16.0\quot; / LED / 40 Slot / 1366 x 768 / ล่างขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 15.6\quot; / LED / 40 Slot / 1366 X 768 / SLIM / ล่างขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 15.6\quot; / LED / 40 Slot / 1366 X 768 / ล่างซ้าย
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4\quot; / LED / Cable Connector สายแพร
จอโน๊ตบุ๊ค 17.1\quot; / LED / 1920 x 1200 / 30 Slot สีทอง / SLIM / ล่างขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 17.3quot; / LED / 40 Slot / 1600 x 900 / ล่างซ้าย
จอโน๊ตบุ๊ค 17.3\quot; / LED / 40 Slot / 1600 x 900 / ล่างขวา
จอโน๊ตบุ๊ค 11.6 / LED / 1440 X 900 / For MACBOOK AIR / NO CASE
จอโน๊ตบุ๊ค 13.3 / LED / 1440 X 900 / For MACBOOK AIR / NO CASE
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4 / LED / 40 SLOT สีทอง / 1680 X 1050 / SLIM / ล่างขวา For Macbook Pro / NO CASE
MacbookPro Intel Core 2 Duo 2.4GHz
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4 / LED / 40 SLOT สีทอง / 1440 X 900 / SLIM / ล่างขวา For Macbook Pro / NO CASE
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4 / LED / 40 SLOT สีทอง / 1440 X 900 / SLIM / ล่างขวา For Macbook Pro / NO CASE
Mainboard ACER 4736ZG
LENOVO Y410 LENOVO Y410 Core 2 Duo T5560 1.83 GHz HDD 160 G RAM 1 G. DVD RW
จอโน๊ตบุ๊ค 12.1quot; / LCD / 20Pin / ไฟซ้าย
จอโน๊ตบุ๊ค 12.1quot; / LCD / 20Pin / ไฟขวาพิเศษ -2
จอโน๊ตบุ๊ค 13.1\quot; / LCD / 30 Slot
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0\quot; / LCD / 30 Slot / 1280 x 800
จอโน๊ตบุ๊ค 13.1\quot; / LCD / 20 Pin / 1024 x 768
จอโน๊ตบุ๊ค 13.3\quot; / LCD / 30 Slot
จอโน๊ตบุ๊ค 14.1 / LCD / 1280 x 800 / 30 SLOT
จอโน๊ตบุ๊ค 15.0\quot; / LCD / 30 Slot / 1024 x 768
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4 / LCD / 30 Slot / 1440 X 900
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4\quot; / LCD / 30 Slot / 1280 x 800
จอโน๊ตบุ๊ค 15.4\quot; / LCD / 30 Slot / 1280 x 800 / 2 CCLF
จอโน๊ตบุ๊ค 15.0\quot; LCD / 30 Slot / 1400 X 1050
จอโน๊ตบุ๊ค 14.0\quot; / LCD / 30 Slot / 1024 x 768
จอโน๊ตบุ๊ค 15.6\quot; / LCD / 30 Slot / 1366 X 768 / CQ60 Series
จอโน๊ตบุ๊ค 16.0quot; / LCD / 30 Slot / 1366 x 768
จอโน๊ตบุ๊ค 16.0\quot; / LCD / 30 Slot / 1900 x 1600
จอโน๊ตบุ๊ค 16.4\quot; / LCD / 30 Slot / 1600 x 900
จอโน๊ตบุ๊ค 17.1quot; / LCD / 30 Slot / 1920 x 1200 / CCLF x 2 / พิเศษ

                  
Sitemap หมวดหมู่